Czym zajmuje się psychoterapeuta?

Czym zajmuje się psychoterapeuta, czy jest to ta sama osoba, co psycholog lub psychiatra? Te pytania bardzo często przewijają się w odniesieniu do problemów natury psychicznej. Najwięcej z nich rodzi jednak zawód psychoterapeuty, nie do końca rozumiemy kim jest i czym zajmuje się psychoterapeuta, myląc często pojęcia wszystkich trzech tytułów.

Psychoterapeuta — uprawienia zawodowe i wykształcenie

Psychoterapeuta to specjalista, który legitymuje się dyplomem uczelni wyższej. Co ciekawe, ukończone studia wcale nie muszą być studiami na kierunku psychologii, nie muszą to również być studia medyczne, choć po nich również można pracować jako psychoterapeuta. Można powiedzieć, że wręcz każde studia humanistyczne uprawniają do wykonywania tego zawodu. Po ukończeniu studiów należy jednak obowiązkowo rozpocząć 4-letni kurs w szkole psychoterapii. To jednak wciąż nie koniec — czas nauki, przygotowujący do pracy jako psychoterapeuta, szacowany jest nawet na 12 lat. Taka kolej rzeczy wynika z pracy pod superwizją, czyli ze spotkań psychoterapeuty z innym psychoterapeutą, który może wylegitymować się certyfikatem superwizora.

fot. pixabaycom | cc0

Psychoterapeuta — czym się zajmuje?

Wiemy już, co trzeba zrobić, żeby zostać psychoterapeutą. Istnieją jednak różne nurty psychoterapii. Główne szkoły terapii w Polsce reprezentują różne nurty: poznawczo-behawioralny, systemowy, psychodynamiczny, psychoanalityczny, humanistyczny. Jeżeli chodzi o różnice między nimi, to dotyczą one głównie źródła powstania problemów, podejścia do relacji psychoterapeutycznej oraz samego sposobu prowadzenia terapii. Do psychoterapeuty można zgłosić się w razie cierpienia z powodu różnego rodzaju zaburzeń psychicznych, np. depresja, zaburzenia odżywania, czy lęki i uzależnienia oraz innych problemów, takich jak wchodzenie w toksyczne relacje i wybuchy złości, które negatywnie wpływają na codzienne funkcjonowanie oraz relacje społeczno-zawodowe. Jeżeli odczuwamy podobne objawy, w pierwszej kolejności warto jednak wybrać się do psychologa, który na podstawie zebranego wywiadu, udzieli wsparcia i wskaże dalsze leczenie – pomoc psychologiczną, terapię, farmakoterapię lub leczenie u psychiatry. W przypadku ciężkiej depresji i poważnych chorób psychicznych, np. psychozy, choroby afektywnej dwubiegunowej farmakoterapia jest główną metodą leczenia. Natomiast w przypadku innych zaburzeń psychicznych, takich jak odżywiania, snu, lękowych, depresji o mniejszym nasileniu objawów, dominującą metodą pomagania jest psychoterapia. Warto wspomnieć, że istnieje psychoterapia grupowa, indywidualna, psychoterapia dzieci i młodzieży. Jest to więc niezwykle szeroki zakres pomocy.