Narcyzm złośliwy – objawy

Narcyzm złośliwy został określony jako zjawisko już w 1964 roku, przez polsko-niemieckiego psychoanalityka i psychologa Ericha Fromma. Opisał ten stan, jako stan, w którym dana osoba wykazuje cechy aspołeczne, uparte, a nawet wrogie. Ludzie, którzy borykają się z narcyzmem złośliwym, niejako odczłowieczają każdą sytuację, w której się znajdują. Dla innych osób, przebywających w ich otoczeniu, może być to dość niebezpieczne, poprzez wykazywany przez narcyzów brak empatii i makiawelizm. Powiało grozą, jednak narcyzm, z którym zdarza nam się spotykać na co dzień, jest całkowicie odmienną formą i nie ma nic wspólnego z narcyzmem złośliwym, którego powinniśmy się wystrzegać i obawiać.

Cechy charakterystycznie, wskazujące na narcyzm złośliwy

Zdaniem Ericha Fromma, narcyzm złośliwy jest częścią piątej esencji ludzkiego zła. To właśnie Erich Fromm jest pionierem, który wskazał, że narcyzm jest najczęstszą przyczyną nieludzkich i złych zachowań u człowieka. Cechuje on przede wszystkim ludzi, który czują się lepsi od innych, nie odczuwają w ogóle empatii, mając jednocześnie obsesję na punkcie uwagi wokół swojej osoby poprzez osoby trzecie. O ile wszystkie te cechy nie wydają się wcale tak straszne, jak pisaliśmy wyżej, to badania wykonane przez Mile Goldner-Vukov na Uniwersytecie w Michigan, jasno wskazują, że narcyzm złośliwy jest poważnym i niebezpiecznym schorzeniem, a jego kwestie były pomijane przez całe dziesięciolecia.

fot. pixabaycom | cc0

Według badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych odmiana narcyzmu złośliwego, odnosi się do zaburzeń osobowości o niszczycielskich konsekwencjach. Niestety obecnie na co dzień spotykamy się z osobami o takich skłonnościach. A psychologowie stale wskazują, że światowi politycy, a nawet głowy państw to typowe przykłady narcyzmu złośliwego, którego co gorsza nie można w żaden sposób wyleczyć.

Oto najważniejsze cechy charakterystyczne zaburzeń osobowości narcystycznej:

  • ogromne poczucie wielkości
  • brak empatii
  • brak wyrzutów sumienia
  • impulsywność
  • pogarda dla praw innych ludzi
  • tendencja do oszukiwania oraz skłonność do destrukcyjnych zachowań