Psycholog, psychoterapeuta, psychiatra — kiedy i do kogo pójść?

Psycholog, psychoterapeuta, psychiatra, którego specjalistę wybrać, kiedy borykamy się z różnego rodzaju problemami, z którymi nie możemy sobie poradzić samodzielnie? Mimo że świadomość społeczna w zakresie leczenia zaburzeń psychicznych powoli rośnie, wciąż tak naprawdę nie znamy wymienionych wyżej pojęć. Często mylimy je ze sobą, ponieważ zarówno psycholog, psychoterapeuta, jak i psychiatra zajmują się ludzką psychiką. Istnieją jednak podstawowe różnice, które każdy z nas powinien znać.

fot. pixabaycom | cc0

Czym zajmuje się psycholog?

Psycholog otrzymuje swój tytuł po 5-letnich studiach magisterskich. Istnieje wiele odmiennych obszarów psychologii i nie każdy z nich zajmuje się pomocą psychologiczną, jak stereotypowo zwykł się kojarzyć psycholog. Już w trakcie studiów, psychologowie wybierają specjalizację: sport, psychologia społeczna, reklama, psychologia kliniczna. Psycholog kliniczny ma uprawienia do diagnozowania, opiniowania i udzielania pomocy psychologicznej. Zwykle zwracamy się o pomoc do psychologa klinicznego, gdy mamy problem radzenia sobie ze stresem, przeżywamy kryzys psychiczny, bądź poważną chorobę, czy kryzys w związku. Co ważne, psycholog nie ma kompetencji do prowadzenia psychoterapii, zajmuje się jedynie konsultacjami psychologicznymi lub interwencjami kryzysowymi, do których powinna zostać wprowadzona dodatkowa forma pomocy.

Czym zajmuje się psychiatra?

Psychiatrą jest lekarz, który ukończył specjalizację z psychiatrii. Zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem chorób oraz zaburzeń psychicznych. Od psychologa odróżniają go posiadane kompetencje. Psychiatra może wypisywać recepty na leki, poprzednio je odpowiednio dobierając, może również wypisywać zwolnienia oraz skierowania do szpitala psychiatrycznego. Dodatkowo psychiatra może udzielić wsparcia, wyjaśniając, na czym polega farmakoterapia oraz konkretne zaburzenia. Może również skierować na psychoterapię lub poprowadzić ją sam, pod warunkiem ukończenia odpowiednich studiów podyplomowych. Co ważne, wszystko zaczyna się jednak właśnie od wizyty u psychologa. To psycholog zajmuje się wstępną pomocą i diagnozą, jeżeli zauważa, że wymagana jest doraźniejsza pomoc, może skierować pacjenta do psychiatry, a ten do psychoterapeuty.

Czym zajmuje się psychoterapeuta?

Żeby zostać psychoterapeutą, konieczne jest ukończenie jednego z kierunków studiów: psychologii, psychiatrii, filozofii, pedagogiki lub socjologii. Następnie odbywa się specjalistyczne, podyplomowe szkolenie, które w Polsce trwa przeważnie 4 lata i wymaga na koniec zdania egzaminu certyfikacyjnego. Główne szkoły terapii w naszym kraju, oferują różne nurty: psychoterapia psychodynamiczna, poznawczo-behawioralna, systemowa, humanistyczna, czy psychoanalityczna. Podstawowe różnice między poszczególnymi nurtami, dotyczą teorii powstania zaburzeń, podejścia do relacji terapeutycznej oraz samego sposobu prowadzenia terapii. Do psychoterapeuty można zgłosić się z powodu zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, zaburzenia odżywiania, czy lęki i uzależnienia oraz innych problemów, np. wchodzenie w toksyczne relacje lub wybuchy złości, które negatywnie wpływają na codzienne życie.

Jeżeli doświadczamy problemów natury psychicznej, odczuwamy lęki lub coś przeszkadza nam w codziennym, normalnym funkcjonowaniu, najpierw należy zgłosić się do psychologa. Ten, po zebraniu dokładnego wywiadu zleci dalsze leczenie: farmakologiczne bądź psychoterapię. W przypadku ciężkich chorób psychicznych i głębokiej depresji najlepiej sprawdza się leczenie farmakologiczne, natomiast w przypadku zaburzeń odżywiania, czy uzależnień, najlepszym wyborem jest psychoterapia.